Mã số thuế: 0312367074

Đăng ký lần đầu: ngày 11 tháng 7 năm 2013

Đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 04 tháng 07 năm 2022

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh