Dụng cụ phân phối mẫu định lượng Nichiryo – Nhật

Cat. No. 00-DPX-25: 0.25~2.5 (mL)

Cat. No. 00-DPX-50: 0.5~5.0 (mL)

Cat. No. 00-DPX-100: 1.0~10.0 (mL)

Cat. No. 00-DPX-250: 2.5~25.0 (mL)

Cat. No. 00-DPX-500, 5.0~50.0 (mL)

Cat. No. 00-DPX-1000, 10.0~100.0 (mL)

Dụng Cụ phân phối mẫu định lượng Nichiryo – Nhật

Cat. No

Volume range(mL) Increment(mL) Axacitud(%) Precision(%)

00-DPX-25

0.25~2.5 0.05 ±0.6

≦0.1

00-DPX-50

0.5~5.0 0.1 ±0.5

≦0.1

00-DPX-100

1.0~10.0 0.2 ±0.5

≦0.1

00-DPX-250

2.5~25.0 0.5 ±0.5

≦0.1

00-DPX-500

5.0~50.0 1 ±0.5

≦0.1

00-DPX-1000 10.0~100.0 2 ±0.5

≦0.1

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.