Hóa chất Teco dùng cho máy sinh hóa tự động TC – Matrix

Hóa chất Teco dùng cho máy sinh hóa tự động TC – Matrix

Hóa chất sinh hóa 

Hãng sản xuất : Teco Diagnostics – USA

Hóa chất dùng cho máy sinh hóa tự động TC – Matrix

Hóa chất Teco dùng cho máy sinh hóa tự động TC – Matrix

Hóa chất sinh hóa 

Hãng sản xuất : Teco Diagnostics – USA

Tên Hóa chất CAT NO Quy cách
Dung dịch rửa Rinse H1000-B20 01 lít x20/ thùng
Dung dịch pha loãng Diluent H1000-A20 01 lít x 20/thùng
Dung dịch pha loãng EZ Cleanser H1000-E100 50ml x 02/hộp
Dung dịch Probe Cleanser H1000-F204 50ml x 02/hộp
Giấy in nhiệt cho máy Teco Hexama 1000 50 mm
Giấy in nhiệt cho máy Teco 84 plus 57 mm
Thuốc thử GOT A560-400 50 ml x 08/ Hộp
Thuốc thử GPT A525-400 50 ml x 08/ Hộp
γ -GT, Soluble, Kinetic G571-400 50 ml x 08/ Hộp
Thuốc thử Urea BUN B550-400 50 ml x 08/ Hộp
Thuốc thử Creatinine C514-480 120ml x 04/hộp
CFL Lyse H1000-C0.5 1 x 500ml
Albumim 510 test A502-510 TM 40ml x 6
Alk. Phosphatase, 780 test A504-780 TM 40ml x 4
ALT (SGPT), 780 test A524-780 TM 40ml x 4
Amylase, 200 test A532-200 TM 20ml x 2
AST (SGOT), 780 test A559-780 TM 40mlx 4
Direct Bilirubin, 370 test B538-370 TM 30ml x 4
BUN (Ure), 620 test B549-620 TM 40ml x 4
Total  Bilirubin, 380 test B576-380 TM 30ml x 4
Chloride, 580 test C501-580 TM 40ml x 6
Calcium, 580 test C503-580 TM 40ml x 3
Cholesterol, 940 test C507-940 TM 40ml x 6
Creatine, 650 test C514-650 TM 40ml x 4
CK (Creatine Kinase), 440 test C519-440 TM 40ml x 4
CK-MB (Creatine Kinase MB), 440 test C614-300 TM 6ml x 10
CO2, 320 test C535-320 TM 20ml x 5
Glucose (Hexokinase), 870 test G516-870 TM 40ml x 4
Glucose (Oxidase), 940 test G520-940 TM 40ml x 6
HbA1c, 160 test G560-160 TM 30ml x 1
HbA1c Calibrator (4 Level) G560-E 0,5ml x 4
HbA1c Control (Level I&II) G560-D 0,5ml x 2
Gamma GT (γ-GT), 780 test G572-780 TM 40ml x 4
HDL, 330 test H513-330 TM 26ml x 4
Phosphorous, 780 test I516-780 TM 40ml x 6
Iron, 380 test I592-380 TM 40ml x 4
LDL, 400 test L530-400 TM 30ml x 4
LDh, 780 test L533-780 TM 40ml x 4
Magnesium, 430 test M527-430 TM 20ml x 4
Potassium, 510 test P605-510 TM 40ml x 6
CSF/ Urine, 780 test P615-780 TM 40ml x 6
Total Proteine, 1300 test T528-1300 TM 40ml x 6
Triglycerides, 1170 test T532-1170 TM 40ml x 6
Uric Acid, 1170 test U582-1170 TM 40ml x 6
TC Multicalib Level II, 5ml – Randox 1
TC Control Level III, 5ml – Randox 1
Cuvette for TC – Matrix, 250 cái/ thùng, 2 500 lỗ
Bóng đèn 12V, 50W dùng cho TC – Matrix 01
Bóng đèn 12V, 20W dùng cho TC – Matrix 01
Liquid Level Detection Board 01

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.