Hộp trữ lạnh chịu nhiệt -196ºC đến 121ºC, BIOLOGIX

Hộp trữ lạnh 25 vị trí, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC

Hộp trữ lạnh 81 vị trí, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC

Hộp trữ lạnh 100 vị trí, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC

Hộp trữ lạnh

Mã hàng Sản phẩm
90-9009 Hộp trữ lạnh 81 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu, trong nitơ lỏng
90-9210 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu, trong nitơ lỏng
90-9100 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, có thể đựng vial 1,5ml La-Pha-Pack, 141x154x55 mm
90-9200 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa PP, 133x133x52 mm
98-0213 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu, trong nitơ lỏng.
90-9250 Hộp trữ lạnh 25 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu, trong nitơ lỏng
90-9381 Hộp trữ lạnh 81 vị trí, cao 3,75in, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu, trong nitơ lỏng
98-0113 Hộp trữ lạnh xanh dương 100 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu, trong nitơ lỏng
98-0313 Hộp trữ lạnh xanh dương 81 vị trí, cao 3,75in, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu, trong nitơ lỏng
90-9025 Hộp trữ lạnh 25 vị trí, nhựa PP, 75x75x52 mm
90-9081 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa PP, 133x133x52 mm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.