KIT Elisa – Teco

KIT Elisa

Hãng sản xuất: Teco – Diagnostics

KIT Elisa

Hãng sản xuất: Teco – Diagnostics

CAT NO KIT Elisa Đóng gói
T3W-96 T3 Microtiter 96 test
ST3W-96 Free T3 Microtiter 96 test
T4W-96 T4 Microtiter 96 test
FT4W-96 Free T4 Microtiter 96 test
TSH-96 TSH Microtiter 96 test
UTSH-96 U-TSH Microtiter 96 test
AFP-96 Alpha Fetoprotein Microtiter 96 test
CEA-96 CEA Microtiter 96 test
CA 125-96 CA 125 Microtiter 96 test
CA153-96 CA 153 Microtiter 96 test
CA199-96 CA 199 Microtiter 96 test
PSA-96 PSA Microtiter 96 test
FPSA-96 Free PSA Microtiter 96 test
FHCG-96 Free B-HCG Microtiter 96 test
BETA 2-96 Beta-2 Micoglobulin PSA Microtiter 96 test
ESTRA – 96 Estradiol Microtiter 96 test
TEST -96 Testosterone Microtiter 96 test
PRO G -96 Progesterone Microtiter 96 test
EIA2952 Troponin I-DRG 96 test
ESTRI -96 Estriol Microtiter 96 test
HCG -96T HCG Microtiter 96 test
FER -96 Human Ferritin EIA kit
FSH – 96 T FSH Microtiter 96 test
LH – 96 T LH Microtiter 96 test
Pro L – 96 T Prolactin Microtiter 96 test
VHCG – 96T Visual HCG Microtiter 96 test
IgGT – 96 Toxo IgG Microtiter 96 test
IgMT – 96 Toxo IgM Microtiter 96 test
IgGR – 96 Rubella IgG 96 test
IgMR – 96 Rubella IgM 96 test
IgGC – 96 CMV IgG Microtiter 96 test
IgMC – 96 CMV IgM Microtiter 96 test
HSV – I IgM – 96 Herpes I IgM Microtiter 96 test
HSV-I IgG – 96 Herpes I IgG Microtiter 96 test
HSV-II IgG – 96 Herpes II IgG Microtiter 96 test
HSV-II IgM – 96 Herpes II IgM Microtiter 96 test

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.