Phụ tùng thay thế cho máy lọc nước siêu sạch- Barnstead Thermo Scientific

Phụ tùng thay thế cho máy lọc nước siêu sạch Model E-Pure, Nanopure II, Nanopure Diamond, Easypure II… – Hãng Barnstead Thermo Scientific – USA

D50280           DIamond Cartridge Pack, R/O and distilled feed; Ultralow organics, type I water for NanoPure                                   Analytical UV, NanoPure Life Science UV/UF

D50281           DIamond Cartridge Pack, Deionized water feed ; Ultralow organics, type I water for NanoPure                                    Analytical UV, NanoPure Life Science UV/UF

D50282           DIamond Cartridge Pack, R/O and distilled feed; Low organics, type I water for NanoPure Analytical,                          NanoPure Biological UF

D50283           DIamond Cartridge Pack, Deionized water feed; Low organics, type I water for  NanoPure Analytical,                         NanoPure Biological UF

D3750             Final Filter 0.2 micron, for NanoPure Analytical, NanoPure Analytical UV, NanoPure Biological UF,                             NanoPure Life Science UV/UF

CMX25           Sanitisation Syringe for NanoPure Analytical, NanoPure Analytical UV, NanoPure Biological UF,                                 NanoPure Life Science UV/UF

FL1192X1      Ultrafilter, Nanopure UF, Nanopure Life Science (UV/UF)

LMX13           UV Lamp for Nanopure UV, Nanopure Life Science (UV/UF)

D502115         Extruded carbon cartridge for Nanopure Diamond RO water system

D502114         MPS Cartridge  for Nanopure Diamond RO water system

FL1265X1      Filter RO Membrane for Nanopure Diamond RO water system

D50246           Replacement Pretreatment Cartridge for Compact Reverse Osmosis System for   EASYpure

D50245           EASYpure sanitisation cartridge for EASYpure

D50231           EASYpure Pretreatment Cartridge RO – Distilled Feed for EASYpure

D50233           EASYpure Ultrapure Mixed Bed Cartridge for EASYpure

D50229           EASYpure High Purity/Low TOC Cartridge for EASYpure

TR-PCL-1450 Final Filter 0.2um UMF 3/8 thread (D3750)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.