QUE THỬ NƯỚC TIỂU 3TS, 10TS, 11TS

QUE THỬ NƯỚC TIỂU 3TS, 10TS, 11TS

STT MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG NSX ĐVT GHI CHÚ
01 URIT3 Que thử nước tiểu 3 TS
Uritest
Mebi – VN Hộp Hộp/50 que
02 QTNTAC3TS Que thử nước tiểu 3 TS
Acon
Acon – Mỹ Hộp Hộp/100 que
03 QTNTCB3TS Que thử nước tiểu 3 TS
CYBOW
Hàn Quốc Hộp Hộp/100 que
04 QTNTAC10TS Que thử nước tiểu 10 TS
MISSING
Acon – Mỹ Hộp Hộp/100 que
05 QTNTTC10TS Que thử nước tiểu 10 TS
TECHCO
Techo – Mỹ Hộp Hộp/100 que
06 QTNTCB10TS Que thử nước tiểu 10 TS
CYBOW
Hàn Quốc Hộp Hộp/100 que
07 QTNTSM10TS Que thử nước tiểu 10 TS
SIEMENS MULTISTIX
Mỹ Hộp Hộp/100 que
08 QTNTCB10TS Que thử nước tiểu 10 TS
COMBUTEST 10
Roche – Đức Hộp Hộp/100 que
09 QTNTAC11TS Que thử nước tiểu 11 TS
MISSING
Acon – Mỹ Hộp Hộp/100 que
10 QTNTUR11TS Que thử nước tiểu 11 TS
URIT 11A
URIT – Anh Hộp Hộp/100 que
11 QTNTUS11TS Que thử nước tiểu 11 TS
URI SCREEN
Đức Hộp Hộp/100 que
12 QTNTCB11TS Que thử nước tiểu 11TS
CYBOW
Hàn Quốc Hộp Hộp/100 que

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.